W dzisiejszym świecie, w którym technologia odgrywa coraz większą rolę, kompetencje cyfrowe stanowią kluczowy element naszego życia. Definicja mówi, że są to umiejętności z zakresu obsługi komputerów, korzystania z internetu czy innych technicznych nowinek. Pozwalają nam one odnaleźć się w nowoczesnym, scyfryzowanym świecie oraz skutecznie uczestniczyć…

Read More