Wszyscy chcemy być traktowani poważnie – bez względu na to, ile mamy lat. Dlatego nie zapominamy, jak ważne są potrzeby i prawa dzieci. Niestety, w wielu miejscach na świecie prawa te są łamane – nawet najmłodsi muszą bowiem pracować na swoje utrzymanie, często wykonując bardzo ciężkie prace, nie mają także dostępu do edukacji, a czasem brakuje im nawet czegoś tak podstawowego, jak jedzenie. Dzień Ochrony Praw Dziecka jest bardzo ważnym momentem, by o tym mówić i uwrażliwiać najmłodszych na krzywdę innych. Został przecież ustanowiony przez UNICEF na pamiątkę podpisania ważnego dokumentu: Konwencji o prawach dziecka.