Każdy z nas może się zezłościć lub wpaść w gorszy nastrój. Jeśli jednak zdarzy się nam taka sytuacja, powinniśmy samodzielnie pokonywać negatywne emocje, zamiast okazywać je innym. O wiele lepiej jest powiedzieć: „Jestem dzisiaj zły” albo „Mam do ciebie żal”, niż kłócić się, krzyczeć i obrażać. Im wcześniej się tego nauczymy, tym lepsze będzie nasze życie w przyszłości. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy przypomina nam, że agresja nigdy nie jest dobrą metodą rozwiązywania konfliktów – zawsze należy się jej przeciwstawiać.