3 grudnia uczniowie Szkoły Językowej CREATIO rozmawiali o tym, jak ważne jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Przecież to właśnie dzięki nam mogą znikać jakiekolwiek bariery. To dzięki nam świat staje się lepszy. Zarówno osoby sprawne, jak i te, które mają różnego rodzaju dysfunkcje, zyskują równe szanse w pracy i w szkole. Wystarczy, abyśmy zawsze pamiętali o innych, a nie tylko o sobie.