Co nas wyróżnia

Językowa Szkoła Podstawowa Creatio jest alternatywą dla masowych szkół państwowych. Szczególny nacisk na naukę języka angielskiego i hiszpańskiego, jak również wychować i wykształcić człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej.

Nasza Szkoła patrzy w przyszłość, jest nastawiona na ucznia, jego rozwój i wychowanie.

CREATIO to szkoła nowoczesna, bez dzwonków wyznaczających czas nauki. Dzięki temu dzieci pracują we własnym tempie i poświęcają danemu zagadnieniu tyle czasu ile potrzebują. Dążymy, aby uwaga ucznia skupiła się na podniesieniu jego wiedzy ogólnej, a nie tylko stopnia w dzienniku. Chcemy, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem i radością będą wkraczali w świat wiedzy i nauki.

W dzisiejszych czasach, aby dotrzeć do ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innymi metodami niż jaszcze kilkanaście lat temu, dlatego w naszej Szkole pragniemy stworzyć nowy świat edukacji. Od pierwszych lat szkolnych staramy się rozwijać u dzieci kreatywność, ciekawość świata, a przede wszystkim poszanowanie drugiego człowieka.

Różnimy się od innych szkół:

 • zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego
 • język hiszpański już od zerówki
 • przygotowaniem uczniów ostatnich klas do egzaminów umożliwiających zdobywanie międzynarodowych certyfikatów językowych,
 • budowaniem pewności siebie, zaangażowania, motywacji do nauki, poczucia własnej wartości.
 • bardzo dobrze wykorzystanym czasem na lekcjach
 • mniejszym nakładem nauki w domu,
 • ocenianiem kształtującym,
 • zapewniamy przez jeden miesiąc opiekę wakacyjną,
 • dbałością o życzliwość, dobrą atmosferę, wyrozumiałość,
 • jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym z wysoką jakością edukacji

Wszystko pod jednym dachem – Zapewniamy opiekę na dziećmi w godz. 7.00 – 17:00 w formie zorganizowanych zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych kółek zainteresowań. Dzieci dostają całodniowe odpowiednio zbilansowane wyżywienie z własnej kuchni.

Znakomita kadra nauczycieli – wysoko wykwalifikowanych, kochających swój zawód, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki.
Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagają im stawiać i realizować własne cele. Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Bezpieczna szkoła – zapewniamy bezpieczne środowisko do nauki w nowoczesnych warunkach z dala od miejskiego zgiełku w zaciszu zieleni Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nauczamy w innowacyjny sposób – wiemy, że dzieci zapamiętują w różny sposób i dlatego dostosowujemy sposób nauczania do ich własnego stylu i predyspozycji zwiększając tym samym skuteczność uczenia się. Podczas lekcji nauczyciele stosują różne rozwiązania, by zwiększyć zainteresowanie uczniów realizowanym materiałem.

Podchodzimy indywidualne do ucznia – dzięki mało licznym klasom nauczyciel dobrze poznaje ucznia i dostosowuje sposób nauczania do jego indywidualnych potrzeb, aby zwiększyć efektywności przyswajania wiedzy w serdecznej atmosferze. Stosujemy najnowsze technologie informatyczne w nauczaniu używając między innymi tablic interaktywnych, które przygotowują uczniów do funkcjonowania w dobie silnej komputeryzacji.

Uczymy przez ruch jak i zabawę –  Wiemy, że dzieci potrzebują się ruszać i stwarzamy możliwości do jej ekspresji. Podczas ruchu i zabawy prawa i lewa półkula mózgu lepiej się integruje. Sprawia to, że mózg lepiej się rozwija, co skutkuje lepszymi wynikami w nauce oraz łatwiejszym zapamiętywaniem. Lepiej zintegrowane półkule mózgowe to większa plastyczność mózgu oraz wzrost umiejętności uczenia się.

Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi dydaktycznych,
zmieniamy naukę dzięki iPadom

Na co dzień z urządzeń mobilnych, więc, nie możemy udawać, że na czas lekcji szkolnych wirtualna rzeczywistość przestaje istnieć. Musimy znaleźć sposób, by pokazać im świat nauki i wiedzy w formie równie atrakcyjnej, jak ta, do której są przyzwyczajeni. Właśnie dlatego wdrożyliśmy do szkoły iPady i szereg aplikacji, które zamieniają naukę w fascynującą przygodę.

Młodzież uwielbia gry – w szkole może zatem mogą z nich korzystać, ale takich, które dostarczają cennej wiedzy. Dajemy im możliwość uczestniczenia w interaktywnych testach czy udziału w burzy mózgów dzięki aplikacjom, które ułatwiają wspólną realizację projektów.

Dzięki wdrożeniu iPadów jako narzędzi edukacyjnych zapewniamy uczniom:

 • Wiedzę podaną w nowoczesnej, atrakcyjniejszej formie. iPady wyposażone zostały w prezentacje interaktywne, gry i testy, filmy, nagrania dźwiękowe czy modele 3D zjawisk.
 • Wsparcie w zdobywaniu cennych umiejętności, takich jak tworzenie prezentacji czy przygotowywanie map myśli.
 • Efektywną naukę języków obcych – w pełni naturalną dla młodego człowieka, bazującą na oryginalnych nagraniach i filmach, a także ćwiczeniach pokazujących słówka czy konstrukcje gramatyczne w codziennych kontekstach.
 • Umiejętność wyszukiwania informacji w internecie, bazach wiedzy i materiałach źródłowych. To znakomite przygotowanie młodego człowieka do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i późniejszej pracy zawodowej.
 • Kształcenie kompetencji do pracy w grupie – dzięki aplikacjom i narzędziom, które przenoszą do wirtualnej rzeczywistości rozwiązania i metody stosowane dotychczas w zespołach projektowych.

Więcej informacji o wykorzystaniu iPadów w edukacji: www.apple.pl/pl/education