Czesne

Wpisowe:

Płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły

 • 1100 zł przy kontynuacji nauki po naszym przedszkolu 
 • 1600 zł dla nowych uczniów

 

Miesięczne czesne:

 • Czesne klasy 1 – 3  – 1 300 zł (miesięcznie) plus wyżywienie
 • Czesne klasy 4 – 8  –  1 500 zł (miesięcznie) plus wyżywienie

 

Zniżki dla rodzeństw:

5% zniżki dla drugiego dziecka

10% zniżki dla trzeciego dziecka

 

W ramach czesnego oferujemy:

 • Edukację i opiekę nad dziećmi od 7.00 – 17.00
 • zajęcia dydaktyczne w klasach 1 – 8
 • Realizację podstawy MEN rozszerzoną o naukę języków obcych
 • naukę języków obcych w małych grupach
 • indywidualizację nauczania
 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
 • zajęcia sportowe
 • programowanie
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych i egzaminu YLE
 • opieka logopedy i pedagoga specjalnego
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • odrabianie prac domowych w szkole
 • systemowe kształcenie umiejętności społecznych
 • rozszerzony pakiet zajęć z języka polskiego, matematyki
 • przesiewowe badania logopedyczne
 • świetlicę od godziny 7:00 do rozpoczęcia zajęć oraz po zakończeniu lekcji do 17:00.
 • śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek
 • opiekę w wakacje przez 1 miesiąc
 • bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
 • zajęcia z iPad-Apple
 • kółka zainteresowań

 

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia plastyczne i artystyczne
 • warsztaty naukowo – eksperymentalne
 • kółko matematyczne
 • kółko ortograficzne
 • Klub Książki
 • twórcze myśli i rozwiązania
 • klub gier planszowych

 

Dodatkowo płatne:

 • podręczniki dodatkowe
 • wycieczki szkolne
 • egzaminy YLE
 • wyjazdy na białą szkołę (nauka jazdy na nartach) i zieloną szkołę
 • indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci ze wskazaniami
 • Ceramika
 • LEGO Education – zajęcia z robotyki