tolerance-2-1


Będziemy rozmawiali z dziećmi o szacunku, akceptacji i uznaniu bogactwa różnorodności kultur na świecie.  Więcej informacji o Międzynarodowym Dniu Tolerancji: International Day for Tolerance