Prywatna Szkoła Podstawowa Creatio – powstała po to, by urzeczywistnić nowoczesną edukację, tworząc w ten sposób nowe standardy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Robimy to nie przerwanie od kilka lat na wiele sposobów.

Najnowsze technologieNaszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Realizujemy to  poprzez zapewnienie uczniom narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.


Języki obceCREATIO zapewnia możliwość nabycia kompetencji w zakresie języków obcych – biegłą znajomość języka angielskiego oraz solidnych podstaw dwóch dodatkowych języków: niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia z Języka Angielskiego prowadzone są przez metodyka Szkoły Early Stage. W celu maksymalizacji efektywności kształcenia językowego, realizujemy je, nie tylko w ramach programowych zajęć lekcyjnych, ale także w formie zajęć pozalekcyjnych: warsztatów, gier i zabaw.


Samodzielność i niezależnośćZależy nam na zapewnieniu naszym wychowankom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa. Chcemy, aby czuli się pewnie i byli pod najlepszą opieką merytoryczną i wychowawczą. Dla nas uczniowie stanowią najwyższą wartość, tak więc w naszej pracy pedagogicznej kierujemy się tylko i wyłącznie ich dobrem. Kładziemy nacisk na inwencję ucznia, na to aby wykazywał się samodzielnością i niezależnością, oraz sam wymyślał, planował, opracowywał i wykonywał postawiony przed sobą cel lub zadanie.


Zabawy na świeżym powietrzu
Zapewniamy zwiększoną ilości zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, będących niezbędnym elementem nauki oraz integracji myślenia z działaniem, oraz zajęć prowadzonych przez nauczyciela wychowania-fizycznego, spacery i zajęcia w terenie (jujitsu, taniec, piłka nożna, siatkówka, tenis). Staramy się nauczyć efektywnego współdziałania w zespole, mającego na celu wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty, oraz budowanie przyjaznej atmosfery wzajemnego zaufania.

Dobre doświadczenia w szkole procentują przez całe życie!

Drogi Rodzicu, sprawdź warunki REKRUTACJI do Szkoły CREATIO >>>

Rekrutacja do szkoły CREATIO

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F