Elsigaretten

shutterstock_111796133CREATIO to prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych – powstała po to, by urzeczywistnić nowoczesną edukację, tworząc w ten sposób nowe standardy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Naszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Realizujemy to  poprzez zapewnienie uczniom narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.

CREATIO gwarantuje także nabycie kompetencji w zakresie języków obcych – biegłą znajomość języka angielskiego oraz solidnych podstaw dwóch dodatkowych języków: niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia z Języka Angielskiego prowadzone są przez metodyka Szkoły Early Stage. W celu maksymalizacji efektywności kształcenia językowego, realizujemy je, nie tylko w ramach programowych zajęć lekcyjnych, ale także w formie zajęć pozalekcyjnych: warsztatów, gier i zabaw.

Zajmujemy się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku 6-12 lat. Zależy nam na zapewnieniu naszym uczniom wszechstronnego oraz prawidłowego rozwoju, zgodnego z wiekiem i umiejętnościami. Chcemy, aby byli oni jak najlepiej przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, aby odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości.

Zależy nam również na zapewnieniu naszym wychowankom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa. Chcemy, aby czuli się pewnie i byli pod najlepszą opieką merytoryczną i wychowawczą. Dla nas uczniowie stanowią najwyższą wartość, tak więc w naszej pracy pedagogicznej kierujemy się tylko i wyłącznie ich dobrem. Kładziemy nacisk na inwencję ucznia, na to aby wykazywał się samodzielnością i niezależnością, oraz sam wymyślał, planował, opracowywał i wykonywał postawiony przed sobą cel lub zadanie.

Zapewniamy zwiększoną ilości zabaw ruchowych, będących niezbędnym elementem nauki oraz integracji myślenia z działaniem, oraz zajęć prowadzonych przez nauczyciela wychowania-fizycznego, spacery i zajęcia w terenie (jujitsu, taniec, piłka nożna, siatkówka, tenis). Staramy się nauczyć efektywnego współdziałania w zespole, mającego na celu wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty, oraz budowanie przyjaznej atmosfery wzajemnego zaufania.

Mamy nadzieję, że przedstawiona koncepcja kształcenia wzbudziła Państwa zainteresowanie i zachęciła do bliższego zapoznania się z ofertą szkoły.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F