Oferta edukacyjna

Prywatna Szkoła Podstawowa Creatio – powstała po to, by urzeczywistnić nowoczesną edukację, tworząc w ten sposób nowe standardy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Robimy to nie przerwanie od kilku lat na wiele sposobów.

Najnowsze technologieNaszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Realizujemy to  poprzez zapewnienie uczniom narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.

Języki obceCREATIO zapewnia możliwość nabycia kompetencji w zakresie języków obcych – biegłą znajomość języka angielskiego oraz solidnych podstaw hiszpańskiego. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez metodyka Szkoły Early Stage. W celu maksymalizacji efektywności kształcenia językowego, realizujemy je, nie tylko w ramach programowych zajęć lekcyjnych, ale także w formie zajęć pozalekcyjnych: warsztatów, gier i zabaw.

Samodzielność i niezależnośćZależy nam na zapewnieniu naszym wychowankom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa. Chcemy, aby czuli się pewnie i mieli do nas zaufanie.
Kładziemy nacisk na inwencję ucznia, na to aby wykazywał się samodzielnością i niezależnością oraz sam wymyślał, planował, opracowywał i wykonywał postawiony przed sobą cel lub zadanie.

Zabawy na świeżym powietrzu
Dbamy o ruch na świeżym powietrzu. Jest to niezbędnym elementem nauki oraz integracji myślenia z działaniem. Wychowanie fizyczne, spacery i zajęcia dodatkowe: jujitsu, taniec, piłka nożna, siatkówka, tenis – w miarę możliwości odbywają się na boisku szkolnym lub w Kampinoskim Parku Narodowym. Staramy się nauczyć efektywnego współdziałania w zespole, mającego na celu wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty, oraz budowanie przyjaznej atmosfery wzajemnego zaufania.

Dobre doświadczenia w szkole procentują przez całe życie!

Drogi Rodzicu, sprawdź warunki REKRUTACJI do Szkoły CREATIO >>>

Rekrutacja do szkoły CREATIO