Ewa DominiakArleta Lemaska Cydzik – neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą dla prawidłowego rozwoju jego osobowości. Proces rozwoju mowy trwa kilka lat i przebiega etapami. Należy jednak podkreślić i pamiętać że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie – jedynie kolejność etapów powinna być taka sama. Dotyczy to wszystkich funkcji: motorycznych, werbalnych, słuchowych, wzrokowych, oraz ich koordynacji.

Zakłada się jednak że dziecko sześcioletnie powinno mieć już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia. Starsze przedszkolaki powinny mieć opanowaną prawidłową wymowę, ale zdarzają się trudności przy wypowiadaniu głosek sz, ż, cz, dż, r oraz grup spółgłoskowych, zwłaszcza w śródgłosie (w środku wyrazu). Jeśli rozwój mowy jest opóźniony, należy skontaktować się z logopedą.

Katrzyna Andersson

Katrzyna Cooper- psycholog z wieloletnim stażem pracy, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

Dbając o jak najwyższy poziom rozwoju intelektualnego dzieci, zapewniając optymalne warunki do zdobywania wiedzy, nauki języków, odkrywania i rozwijania naturalnych zasobów i potencjałów jakie drzemią w dzieciach, nie zapominamy jak ważną jest sfera uczuciowa dziecka. Prawidłowy rozwój emocjonalny jest fundamentem na przyszłość. Od tego czy nasze dziecko będzie potrafiło radzić sobie z całą gamą emocji zależeć będzie w przyszłości jego poczucie wartości, zaufanie do siebie, jakość relacji z innymi ludźmi, rozumienie ich.

W Szkole zapewniamy  dzieciom stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną. W naszym programie który realizujemy podczas codziennych zajęć nie mogło zabraknąć spotkań z psychologiem. Co najmniej raz w tygodniu odbywają się zajęcia podczas których poznajemy małe i duże dziecięce problemy, rozwiązujemy konflikty, uczymy się wyrażania emocji i uczuć, nazywania ich i rozumienia.

Proponujemy rodzicom bezpłatne:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F