Izabela Postawska – Wicedyrektor, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej Wczesnoszkolnej, Oligofrenopedagog

Beata Latos – Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolne, Pedagog Specjalny

Od 2013 roku pracuje w Gumisiowym Przedszkolu Językowym, a od 2021 roku prowadzę pierwszą klasę w Niepublicznej Językowej Szkole CREATIO. Dodatkowo kończę studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera”.

Jestem osobą otwartą i empatyczną, która od dziewięciu lat pracuje z dziećmi. Priorytetem w mojej pracy jest entuzjazm i ciekawość świata uczniów, którzy zaczynają przygodę ze szkołą. Staram się o tym pamiętać każdego dnia, by metody pracy, styl nauczania, pozwalał rozwijać zainteresowania, mocne strony oraz poczucie wartości każdego dziecka. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję.

 

Jolanta Klejnowska – Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, Pedagog Specjalny

Pracuje w Niepublicznej Językowej Szkole CREATIO od 2014 roku, dodatkowo ukończyłam  studia magisterskie na kierunku: Doradztwo zawodowe z coachingiem oraz studia podyplomowe na kierunku:  Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

Od ośmiu lat pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zamiłowanie do bycia nauczycielką zrodziło się we mnie kiedy byłam w 1kl SP. Tam trafiłam na wspaniałą Panią Dorotkę, która z codziennym zapałem i energią przekazywała nieznane mi wtedy tajemnice świata. Do tego miała w sobie dużo miłości i serdeczności, którą obdarowywała dzieci. Ja w codziennej pracy staram się powielać jej wartości. Dla mnie najważniejsze jest dobro dzieci, indywidualne podejście do każdego z nich i to, żeby czuli we mnie wsparcie w każdej sytuacji. Staram się, żeby z zajęć wychodzili naładowani wiedzą i energią do dalszego działania, uczenia się i poznawania świata.  Lekcje urozmaicam stosując nowoczesne technologie, które w tych czasach bardzo przyciągają uwagę dzieci. Sprawia to, że zajęcia są dla nich są czymś więcej niż tylko zwykłą lekcją. Stają się naszą wspólną klasową przygodą.

 

Kamila Jarzębska – Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Nauczyciel Matematyki, Oligofrenopedagog

W 2013 roku dołączyłam do zespołu Gumisiowego Przedszkola Językowego, zaś od 2019 jestem również nauczycielem matematyki w Niepublicznej Językowej Szkole CREATIO. Mam rodziców nauczycieli i od zawsze marzyłam o wykonywaniu tego zawodu. Lubię pracę z dziećmi, zarówno tymi młodszymi, jak i starszymi. Jestem osobą otwartą, ciepłą, przyjaźnie nastawioną do dzieci. Na swoich zajęciach wykorzystuję innowacyjne pomysły, aby jak najlepiej przekazać uczniom informacje, a zarazem zarazić ich chęcią poszerzania wiedzy. Sama lubię brać udział w różnych szkoleniach, min wyjeżdżam do Norwegii, gdzie szkolę się w tamtejszym przedszkolu i szkole. To od Norwegów „przywiozłam” wiele pomysłów na wyjątkowe zajęcia. Bałam się pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, więc aby okiełznać swój strach ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika. Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą- menedżer oświaty. Nie wyobrażam sobie innej pracy- przebywanie i nauczanie dzieci to moje życie!

 

Anna Ratyńska-Manitius – Lektor Języka Angielskiego.

Ukończyłam lingwistyczne studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim (języki angielski i rosyjski), podyplomowe studia w języku angielskim w Sydney, Australii oraz wiele różnych kursów związanych z nauczaniem języków obcych, tłumaczeniami, rozwojem osobistym i zawodowym. W czasie wakacji na studiach wyjeżdżałam do USA, żeby jak najwięcej ćwiczyć język angielski i uczyć się go w praktyce. Zajmuje się nauczaniem języków obcych, koordynowaniem szkoleń oraz zapleczem metodycznym szkoleń językowych od 2005 roku.

Anna wyróżnia się wyjątkowo pozytywnym nastawieniem do życia, dzięki czemu lekcje są zabawne i przyjemne. W rezultacie jej uczniowie uczą się lepiej, szybciej i więcej. Wierzy, że każdy potrafi nauczyć się języka obcego, trzeba tylko potrafić dopasować metodę do każdego słuchacza indywidualnie. Uwielbia podróżować, czytać książki na temat zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i neurolingwistyki, oraz chodzić na spacery z rodziną i psem.

Ewa DominiakKatarzyna Zalewska- logopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą dla prawidłowego rozwoju jego osobowości. Proces rozwoju mowy trwa kilka lat i przebiega etapami. Należy jednak podkreślić i pamiętać że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie – jedynie kolejność etapów powinna być taka sama. Dotyczy to wszystkich funkcji: motorycznych, werbalnych, słuchowych, wzrokowych, oraz ich koordynacji.

Zakłada się jednak że dziecko sześcioletnie powinno mieć już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia. Starsze przedszkolaki powinny mieć opanowaną prawidłową wymowę, ale zdarzają się trudności przy wypowiadaniu głosek sz, ż, cz, dż, r oraz grup spółgłoskowych, zwłaszcza w śródgłosie (w środku wyrazu). Jeśli rozwój mowy jest opóźniony, należy skontaktować się z logopedą.

Katrzyna AnderssonJustyna Jodełka – psycholog z wieloletnim stażem pracy,

Jestem psychologiem, nauczycielem kontraktowym i trenerem TUS. Obecnie jestem w trakcie doskonalących studiów podyplomowych z zakresu pracy z dziećmi sprawiającymi trudności w zachowaniu. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

W swojej pracy  wykorzystuję metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii behawioralnej i terapii schematu; wspieram, pomagam w kryzysach, ukazuję neutralny punkt widzenia, psychoedukuję, prowadzę warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wiele innych. Bazuję na mocnych stronach dziecka oraz na indywidualizacji metod i form terapeutycznych do bieżących potrzeb.

Dbając o jak najwyższy poziom rozwoju intelektualnego dzieci, zapewniając optymalne warunki do zdobywania wiedzy, nauki języków, odkrywania i rozwijania naturalnych zasobów i potencjałów jakie drzemią w dzieciach, nie zapominamy jak ważną jest sfera uczuciowa dziecka. Prawidłowy rozwój emocjonalny jest fundamentem na przyszłość. Od tego czy nasze dziecko będzie potrafiło radzić sobie z całą gamą emocji zależeć będzie w przyszłości jego poczucie wartości, zaufanie do siebie, jakość relacji z innymi ludźmi, rozumienie ich. W Szkole zapewniamy  dzieciom stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Proponujemy rodzicom bezpłatne:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F