Billig e-sigarett

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą dla prawidłowego rozwoju jego osobowości. Proces rozwoju mowy trwa kilka lat i przebiega etapami. Należy jednak podkreślić i pamiętać że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie – jedynie kolejność etapów powinna być taka sama. Dotyczy to wszystkich funkcji: motorycznych, werbalnych, słuchowych, wzrokowych, oraz ich koordynacji.

Zakłada się jednak że dziecko sześcioletnie powinno mieć już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia. Starsze przedszkolaki powinny mieć opanowaną prawidłową wymowę, ale zdarzają się trudności przy wypowiadaniu głosek sz, ż, cz, dż, r oraz grup spółgłoskowych, zwłaszcza w śródgłosie (w środku wyrazu). Jeśli rozwój mowy jest opóźniony, należy skontaktować się z logopedą.

Zajęcia prowadzi:

Ewa Dominiak – logopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F