Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00

Tu pod opieką dyżurujących nauczycieli dzieci zbierają się rano jedzą przygotowane na miejscu śniadanie śniadanie i czekają na rozpoczęcie zajęć.

To także miejsce do odpoczynku po skończonych lekcjach oraz na kółka zainteresowań czy zajęcia dodatkowe.

Pod opieką wychowawcy dzieci mają możliwość częściowego odrabiania zadań domowych.

Podsumowując dzień w szkole Creatio:

→ dziecko ma odrobioną pracę domową,
→ miało ciekawe zajęcia dodatkowe,
→ zjadło 4 posiłki
→ miało możliwość rozwoju swoich zainteresowań i kontaktów koleżeńskich

Możecie Wasz wspólny czas poświęcić wyłącznie na rodzinne przyjemności  ♥