OpłatyWpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły

 • 1100 zł przy kontynuacji nauki po naszym przedszkolu  – PROMOCJA dla dzieci, które zapiszą się w okresie 1 – 28 luty 2023 wpisowe tylko 700 zł
 • 1600 zł dla nowych uczniów – PROMOCJA dla dzieci, które zapiszą się w okresie 1 luty – 31 marca 2023  wpisowe tylko 1100 zł

Miesięczne czesne:

 • Czesne klasy 1 – 3 wrzesień – czerwiec – 1 300 zł (miesięcznie) plus wyżywienie
 • Czesne klasy 4 – 8 wrzesień – czerwiec –  1 500 zł (miesięcznie) plus wyżywienie

Zniżki dla rodzeństw:

5% zniżki dla drugiego dziecka

10% zniżki dla trzeciego dziecka

W ramach czesnego oferujemy:

 • Edukację i opiekę nad dziećmi od 7.00 – 17.30
 • Zajęcia dydaktyczne w klasach 1-3 kształcenie zintegrowane
 • Realizację podstawy MEN rozszerzoną o naukę języków obcych
 • naukę języków obcych w małych grupach
 • indywidualizację nauczania
 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
 • zajęcia sportowe
 • programowanie
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych i egzaminu YLE
 • opieka psychologa, logopedy, pedagoga
 • zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze
 • odrabianie prac domowych w szkole
 • systemowe kształcenie umiejętności społecznych
 • rozszerzony pakiet zajęć z języka polskiego, matematyki
 • przesiewowe badania logopedyczne
 • świetlicę od godziny 7:00 do rozpoczęcia zajęć, oraz po zakończeniu lekcji do 17:30.
 • śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek
 • opiekę w wakacje
 • zajęcia religii i etyki dla dzieci, których Rodzice zadeklarują chęć uczestnictwa
 • bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
 • zajęcia z iPad-Apple
 • kółka zainteresowań

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia plastyczne i artystyczne
 • Warsztaty naukowo – eksperymentalne
 • Kółko matematyczne
 • Kółko ortograficzne
 • Kółko Teatralne
 • Klub Książki
 • Twórcze myśli i rozwiązania
 • Klub gier planszowych

Dodatkowo płatne:

 • podręczniki dodatkowe
 • wycieczki szkolne
 • egzaminy YLE
 • wyjazdy na białą szkołę  (nauka jazdy na nartach) i zieloną szkołę
 • indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci ze wskazaniami
 • Ceramika
 • LEGO Education – zajęcia z robotyki

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F