OpłatyWpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły

 • 600  dla Absolwentów  ” Gumisiowego Przedszkola Językowego”
 • 800  dla nowych uczniów

Miesięczne czesne:

 • Czesne od września do czerwca – 1 100 zł (miesięcznie)
 • Czesne wakacyjne – 900 (miesięcznie)

Zniżki dla rodzeństw:

5% zniżki dla drugiego dziecka

10% zniżki dla trzeciego dziecka

W ramach czesnego oferujemy:

 • Edukację i opiekę nad dziećmi od 6.30 do 18.00
 • Zajęcia dydaktyczne w klasach 1-3: kształcenie zintegrowane – 22 godziny,
 • Realizację podstawy MEN rozszerzoną o naukę języków obcych
 • naukę języków obcych w małych grupach
 • indywidualizację nauczania
 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
 • zajęcia sportowe
 • programowanie
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych i egzaminu YLE
 • opieka psychologa, logopedy
 • zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze
 • odrabianie prac domowych w szkole
 • systemowe kształcenie umiejętności społecznych
 • rozszerzony pakiet zajęć z języka polskiego, matematyki
 • przesiewowe badania logopedyczne
 • świetlicę od godziny 7:00 do rozpoczęcia zajęć, oraz po zakończeniu lekcji do 18:00.
 • śniadanie, podwieczorek, dwudaniowy obiad
 • opiekę w wakacje
 • zajęcia religii i etyki dla dzieci, których Rodzice zadeklarują chęć uczestnictwa
 • bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
 • zajęcia z iPad-Apple
 • kółka zainteresowań

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia plastyczne i artystyczne
 • Warsztaty naukowo – eksperymentalne
 • Kółko matematyczne
 • Kółko ortograficzne
 • Kółko Teatralne
 • Klub Książki
 • Zabawy ze sztuką
 • Twórcze myśli i rozwiązania
 • Klub gier planszowych

Dodatkowo płatne:

 • podręczniki i przybory szkolne
 • wycieczki szkolne
 • egzaminy YLE
 • wyjazdy na białą szkołę  (nauka jazdy na nartach) i zieloną szkołę
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci ze wskazaniami
 • Ceramika
 • LEGO Education – zajęcia z robotyki

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F