W 2019 roku obchodzimy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polska zyskała taki dokument, regulujący ustrój państwa, jako pierwszy kraj w Europie i drugi na świecie. To był ogromny sukces Rzeczypospolitej znajdującej się przecież wtedy pod zaborami! W Szkole Językowej CREATIO Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy już 30 kwietnia. Każde z dzieci wie doskonale, dlaczego Polacy po uchwaleniu ustawy śpiewali z radością: „Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie!”.