Zajęcia eksperymentalne - Językowa Szkoła Podstawowa CREATIO Kaliszki Czosnów Łomianki Nowy Dwór Mazowiecki

17.06.2016 zajęcia eksperymentalno – badawcze aktywizujące ciekawość oraz aktywność poznawczą dzieci.