Creatio

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to pasjonaci nauczania, którzy w swojej działalności wychowawczej i dydaktycznej cechują się nie tylko wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, ale również niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. 🌟📘

Zachęcają swoich uczniów do myślenia, poznawania, próbowania i działania prowadzącego do zrozumienia otaczającego świata. 🌍💭 Wszyscy nauczyciele i specjaliści to ludzie posiadający pasje i zainteresowania, otwarci na nowe wyzwania. 🚀🌈

Nauczyciel szkoły Creatio:

– Opiera relację z uczniami na zaufaniu i partnerstwie/nie kontroli; 👫🤝

– Jest przygotowany do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, 🧑‍🏫📚

– Empatycznie słucha; 👂💬

– Pozwala na błędy innym; 🙌🛠️

– Nie ocenia, daje informację zwrotną (co uczeń robi dobrze, a co należy poprawić); ✅❌

– Uczy współpracy; 🤝👥

– Nie nagradza i nie karze. 🚫🏆

Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra daje gwarancję, że proces dydaktyczny w naszej szkole będzie służył wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego ucznia. 🏫🌟