Creatio

Klasy IV – VIII: 🚀Nauka Poprzez Działanie🚀

Edukacja

📖 W starszych klasach skupiamy się na autorskich programach, które akcentują praktyczne działania i uzupełniają tradycyjną naukę z podręczników.

Relacja

Kształtujemy młodych ludzi odpowiedzialnych za siebie i swoje otoczenie. Towarzyszymy naszym uczniom w poszukiwaniu swojej drogi: edukacyjnej, zawodowej i życiowej oraz wspieramy w podejmowaniu mądrych decyzji o swojej przyszłości.

🌍 Budowanie Spójnego Obrazu Świata: Poprzez integrację różnych przedmiotów i współpracę nauczycieli, tworzymy spójny obraz wiedzy, inspirując uczniów do entuzjastycznego poznawania świata.

Co oferujemy

🙋‍♀️ Osobiste Angażowanie w Pozyskiwanie Wiedzy: Nasze metody pozwalają uczniom aktywnie uczestniczyć w zdobywaniu informacji, co zwiększa ich zainteresowanie i motywację do samodzielnego odkrywania świata.

Zdrowe żywienie

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest właściwie zbilansowana dieta w okresie rozwoju dziecka, biorąc pod uwagę jego wysiłek intelektualny i fizyczny.

Realizujemy jadłospisy oraz diety dla dzieci z uczuleniami i alergiami pokarmowymi. Ograniczamy do minimum używanie soli, tłuszczów oraz cukru, używamy tylko naturalnych przypraw. Do każdego posiłku podajemy samodzielnie przygotowane kompoty z najwyższej jakości owoców oraz wodę.

Zajęcia dodatkowe

📚 Nasza edukacja wykracza poza standardowy program MEN. Angażujemy dzieci w ciekawe projekty, rozszerzone zajęcia językowe i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 🎨🏃

Przestrzeń i otoczenie

🤝 U nas nauczyciele są doradcami i współuczestnikami w odkrywaniu świata przez uczniów. Stosujemy innowacyjne metody, jak projekty, zajęcia terenowe i rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz talentów. 🌱