Creatio

Relacja I-III – komunikacja, uważność, wsparcie

Dobre samopoczucie naszych uczniów, wsparcie, dobra atmosfera stwarza warunki do skutecznej nauki i rozwijania zainteresowań😊🌟

Dobre samopoczucie i dobre relacje między uczniami nauczycielami są podstawą skutecznej nauki. 💬🤝

Wszyscy cały czas dbamy o ich rozwijanie, budujemy je poprzez różne aktywności, wyjazdy, ale również na co dzień w szkole. 🚌🏫

Blok zajęć w naszej szkole rozpoczynamy od **KRĘGU OTWIERAJĄCEGO**, czyli od spotkania, które prowadzi nauczyciel. Podczas niego omawiany jest wspólnie z uczniami plan dnia i określamy, co chcielibyśmy się nauczyć poprzez dzisiejsze uczestnictwo w zajęciach. Budujemy w ten sposób zaufanie i partnerstwo. 👨‍🏫👩‍🏫👫

Celem naszych nauczycieli jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz pomoc w jej zdobywaniu, ale również budowanie dobrych relacji i pozytywnej motywacji uczniów oraz indywidualne podejście, szczególnie na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 🎒📚

Pomaga w tym dodatkowo wsparcie pedagogów, psychologa oraz innych specjalistów. 🧑‍🎓👩‍⚕️