🎓 Ocenianie Kształtujące w Naszej Szkole – Tworzymy Atmosferę Sukcesu! 🌟

🔍 Co To Znaczy?

Ocenianie kształtujące 🌱 to nasza innowacyjna metoda wspierania uczniów w ich edukacyjnej podróży. To nie tylko ocena, ale przede wszystkim narzędzie rozwijające umiejętności i wiedzę!

🏫 W Naszej Szkole Stawiamy na Rozwój

W Creatio, ocenianie to proces, który aktywnie wspiera naukę. Zamiast stresować, motywuje i inspiruje do osiągania lepszych wyników 📈. Naszym celem jest promowanie nauki poprzez pozytywne wsparcie.

📖 Ocenianie Kształtujące vs. Tradycyjne

Porzucamy stresujące ocenianie sumujące na rzecz podejścia kształtującego, które skupia się na indywidualnych sukcesach i motywacji do nauki 🌟. W ten sposób uczymy, że każdy sukces jest ważny.

🎯 Cel i Zrozumienie

Każda lekcja w Creatio zaczyna się od jasno zdefiniowanego celu, aby uczniowie rozumieli i angażowali się w proces uczenia się 🧠. Jasne cele to podstawa sukcesu!

👁️ Skoncentrowany Nauczyciel

Nasi nauczyciele skupiają się na tym, co ważne w pracy uczniów, tworząc środowisko, w którym każdy może się bezpiecznie rozwijać 🌈

💬 Informacja Zwrotna Jako Narzędzie Rozwoju

Uczniowie otrzymują szczegółowe i konstruktywne komentarze, które pomagają im zrozumieć, co robią dobrze i nad czym jeszcze mogą pracować 🛠️

📚 Wszystkie Przedmioty, Wszystkie Możliwości

Ocenianie kształtujące stosujemy we wszystkich przedmiotach. Każda lekcja jest starannie przygotowana, aby wspierać zrozumienie i rozwój uczniów 🚀

🤝 Współpraca z Rodzicami

Współpracujemy z rodzicami, aby razem tworzyć atmosferę, która wspiera uczniów w nauce, wzmacnia ich pewność siebie i promuje samodzielność 👨‍👩‍👦

🌱 Zaufanie i Dialog

Zaufanie i dobra relacja między nauczycielami a uczniami to podstawa naszego podejścia. Prowadzimy dialog w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa 🤗

📢 Dołącz Do Naszej Edukacyjnej Rodziny Creatio!

Poznaj zalety oceniania kształtującego i zobacz, jak może ono wspierać Twoje dziecko.

Zapraszamy do kontaktu! 📞 📧