Creatio

Relacja IV-VIII – odkrywanie mocnych więzi i współpracy 🤝

W naszej szkole stawiamy na kompetencje, które często są pomijane w tradycyjnym systemie edukacji. 👩‍🏫📘 Dzięki temu młodzi ludzie będą świetnie radzić sobie w życiu – zarówno w szkole, w pracy, jak i w życiu prywatnym – a także będą czerpać satysfakcję z tego, co robią. 😊🌟

Nasz program szkolny w klasach IV-VIII jest opracowany tak, aby rozwijać:

  • umiejętność krytycznego myślenia,🧠
  • efektywną komunikację i prezentację, 💬🎤
  • przedsiębiorczość, 💼
  • umiejętność planowania, zarządzania czasem, dobrą organizację pracy, ⏰🗓️
  •  umiejętność współpracy, 🤝
  •  kreatywność, umiejętności społeczne, interpersonalne, 🎨🤗
  •  umiejętność wyznaczania sobie celów i ich realizacji, 🎯
  • umiejętność działania w zmieniającym się środowisku, 🔄
  • umiejętność negocjacji, mediacji, argumentowania i debatowania. 🗣️👥

Uczymy, jak się uczyć poprzez warsztaty, tutoring oraz ciągłe wsparcie nauczycieli. 📚👩‍🏫 Nasi uczniowie nabywają biegłości w technologiach cyfrowych oraz rozwijają dobrą praktyczną znajomość języków obcych. 💻🌍

Uczymy ich sprawczości i samoświadomości. 🧘‍♂️ Kształtujemy młodych ludzi odpowiedzialnych za siebie i swoje otoczenie. 🤲🌳 Towarzyszymy naszym uczniom w poszukiwaniu swojej drogi: edukacyjnej, zawodowej i życiowej oraz wspieramy w podejmowaniu mądrych decyzji o swojej przyszłości. 🛤️💡

Uczymy, jak się uczyć poprzez warsztaty, tutoring oraz ciągłe wsparcie nauczycieli. 📚👩‍🏫 Nasi uczniowie nabywają biegłości w technologiach cyfrowych oraz rozwijają dobrą praktyczną znajomość języków obcych. 💻🌍